Tin tức & sự kiện

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

01:40 16/06/2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

  +/ Thời gian: 08h00, ngày 19 tháng 6 năm 2021

  +/ Hình thức: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp đã được cập nhật tại mục Thông tin Đại hội trên website của Công ty. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đường link: http://taric.com.vn/thong-tin-dai-hoi-nl85.html

Trân trọng thông báo,