Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

+
10:01 23/06/2017
Nghị quyết Hội đồng quản trị Tasco thông qua phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017
NQ28 thông qua p/a phát hành và d/s nhà đầu tư NQ28 thông qua p/a phát hành và d/s nhà đầu tư

Thông báo ngày chốt danh sách Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

+
07:32 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần TASCO Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần TASCO Mã chứng khoán:HUT Mã ISIN:VN000000HUT7 Mệnh giá:10,000 đồng Sàn giao dịch:HNX Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng:24/05/2017 - Lý do và mục đích: 1.     Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 2.     Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu -     Nội dung cụ thể: 1.     Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) - Ngày thanh toán: 09/06/2017 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2016 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2016 tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân. 2.     Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: -     Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới) -     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 199 cổ phần HUT sẽ được hưởng 199/100*8=15,9 cổ phần, được làm tròn xuống 15 cổ phần. Như vậy, cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần mới. -     Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tasco (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 26/05/2017 Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Thông báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Cổ đông Cao Thị Hà

+
02:17 11/05/2017
Thông báo mất và cập lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Cổ đông Cao Thị Hà